Selecteer een pagina

groeicyclus
Bij traditionele bedrijfsvoering wordt de volledige potentie van werknemers vaak onvoldoende benut. Medewerkers ervaren dat ze in hun groei en ontwikkeling beperkt worden door de organisatiestructuur. Er zijn echter andere paden dan structuur en hiërarchie om medewerkers zich te laten ontwikkelen, groei te ervaren en hun betrokkenheid te vergroten.

Traditioneel gezien zijn medewerkers voornamelijk bezig zijn met de primaire bedrijfsprocessen waar competenties en vaardigheden belangrijk zijn. Nu organisaties en hun omgeving steeds vaker en sneller veranderen, biedt dit een kans om medewerkers te betrekken in de groei en ontwikkelcyclus. Ervaring leert, dat wanneer medewerkers meedenken en meewerken in de  strategische-, dus de ontwikkelprocessen, dit ruimte biedt voor persoonlijke groei en ontwikkeling. In deze processen kunnen medewerkers namelijk hun passie en interesses kwijt.

Hobby inzetten

Als er iets is wat mensen graag doen dan is het wel over hun hobby of passie praten. Creëer daarom ruimte zodat mensen hun passie en talent kwijt kunnen in jouw organisatie. De groei en ontwikkelcyclus biedt ruimte om buiten bestaande kaders van functies en competenties te denken en mee te werken. Hoe? Hierbij een aantal voorbeelden ter inspiratie.

Vraag een hobbyfotograaf binnen jouw bedrijf klantervaringen vast te leggen voor marketingdoeleinden of een SWOT analyse. Zij kan ook het productieprocessen vastleggen om personeel beter bewust te maken van knelpunten, immers een beeld zegt meer dan duizend woorden. Een collega, die coach is van een voetbalteam, zal het zeker ook leuk vinden om nieuwe medewerkers te coachen en in te werken. Laat een logistiek medewerker die een passie heeft voor poëzie en gedichten meedenken over de vacatureteksten of een slogan voor de nieuwe strategie.

Voordelen

Het betrekken van medewerkers in de groei en ontwikkelcyclus met hun hobby, interesses en passie is meer dan alleen goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en de organisatiebetrokkenheid. Het levert namelijk tastbare resultaten op. Door medewerkers te betrekken in de groei en ontwikkelcyclus krijgen ze een breder perspectief op de organisatieontwikkeling. Het hebben van een totaal beeld  van de organisatieontwikkeling heeft een aantal voordelen:

  • Minder communicatie effort voor het management, om medewerkers te informeren/te overtuigen
  • Lagere faalkosten, mensen die het totaalplaatje overzien ervaren ook de consequenties van hun output
  • Lagere kosten van werk overdracht en minder miscommunicatie en conflicten tussen collega’s
  • Lagere kosten door het minder inhuren van adviseurs, coaches, fotograven, tekstschrijvers enz

Uitdaging

Dit zijn maar een paar voordelen. Wat ik duidelijk wil maken is dat mijn pleidooi voor kennisparticipatie (medewerkers gestructureerd betrekken in de groei en ontwikkelcyclus) niet alleen goed is voor de ‘zachte’ aspecten als waardering en zingeving, maar mijn ervaring leert dat de eerste (‘harde’) resultaten binnen een paar maanden al zichtbaar worden.

De uitdaging is dat er nu nog een onnatuurlijke grens tussen werk en privé bestaat. Een ontwikkeling zoals Het Nieuwe Werken maakt deze scheidingslijn wel dunner. Het Nieuwe Werken is helaas nog wel te veel een ‘plaats, tijd en vierkante meter’ discussie. De focus zou meer moeten liggen op managementinnovaties, dus het ontwikkelen van een moderne visie op mens en organisatie. Mensen moeten meer hun passie en energie kwijt bij jou in de organisatie!

Steven de Lira