Selecteer een pagina

Als innovatieve ondernemers is het heel fijn om dezelfde bezieling te delen.

Berckeley Square en SilkBricks hebben elkaar gevonden op een gemeenschappelijke visie op identiteitsgestuurde organisaties. Raymon Geurts van Berckeley Square en Steven de Lira hebben in een eerste enthousiasmerend gesprek verdere stappen naar samenwerking verkend en zien veel mogelijkheden om verder te onderzoeken.

Op 4 juli jl. hebben de twee oprichters elkaar de hand hierop geschud. “We hebben een gemeenschappelijke visie en complementaire producten en diensten”aldus Steven en Raymon. Berckeley Square ondersteunt organisaties in het vangen van de essentie van hun identiteit en versnellen vervolgens met de klant om de talenten medewerkers hierop in te zetten. Berckeley Square geeft zelforganisatie binnen deze teams vorm. Silkbricks kan met haar software ondersteunen in zelforganisatie bij klanten en maakt de beschikbare talenten van medewerkers helder in profielen. Op basis van zogenaamde ‘challenges’ die in de software van Silkbricks kunnen worden uitgeschreven, kunnen medewerkers hun talenten gericht inzetten op teamoverstijgende projecten.

“De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van onze software. Door de samenwerking met Berckeley Square krijgen we ook feedback van deskundigen op ons product en het creëert ook nieuwe commerciële kansen.”, aldus Steven.

De concrete doelstelling van de samenwerking is het inzetten van talenten van medewerkers en het leervermogen in de zelforganiserende teams te stimuleren, doordat teamoverstijgend aan ‘challenges’ wordt gewerkt. Hiervoor is het van belang om een integrale implementatiemethode voor de software in aansluiting op organisatieontwikkeling vorm te geven. Met een integrale implementatiemethode vergroten we onze kans op succes en kunnen we het concept en ook sneller overbrengen op klanten en andere adviseurs. Het gebruik van de software heeft als effect dat de beoogde organisatieontwikkeling wordt versneld en goed geborgd. Silkbricks heeft verstand van intelligente software om talenten binnen de organisatie in te zetten en Berckeley Square heeft verstand van de harde en zachte kant van organisatieontwikkeling. Raymon en Steven ervaren ook een persoonlijke klik: “Als innovatieve ondernemers is het heel fijn om dezelfden bezieling te delen” Berckeley Square is inmiddels ook afnemer van de software om dit op zichzelf toe te passen.